Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Om Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Bidra til vern om miljøet og naturen og til varierte og utfordrende kultur- og kvalitetsopplevelser. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

Omsorg for, og utdanning av barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet. Barne- og ungdomsarbeider er en utdanning for deg som ønsker å arbeide blant barn og unge i alderen 0-18 år.

Utdanningen er spesielt for deg som allerede har praksis innen faget og som ønsker å få en formell utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen som kvalifiserer for å gå videre mot et fagbrev. 

Barne- og ungdomsarbeider VG2 Nettkurs

 • Teorigrunnlaget mot et fagbrev!

 • Attraktiv kompetanse - Attraktiv på jobbmarkedet

 • Fra ufaglært til faglært med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

 • En økonomisk investering!

 • Benytter godkjent læreplan for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Vi tilbyr

 • Dyktig pedagoger- Høy fagkompetanse
 • Tett oppfølging ukentlig!
 • Konkurransedyktige priser! 
 • Tilgang til kursportalen 1 år fra betaligsdato.
 • Kurset er godkjent av Lånekassen


Har du 5 års arbeidserfaring med barn og unge, men mangler fagbrev?

     Du må gjøre følgende:

 • Gjennomføre teorigrunnlaget for VG2, og deretter bestå eksamen for VG2 Barne- og ungdomsarbeider.
 • Få godkjent din praksis hos din fylkeskommune.
 • Melde deg opp til fagprøven for fagbrev, og gjennomføre den.
 • Da går du fra ufaglært til faglært med fagbrev!
 • Praksiskandidatordningen - Les mer - Praksiskandidatordningen!
 • Realkompetansevurdering - Når det gjelder vurdering av din kompetanse i forhold til videregående opplæring så kan du ta kontakt med voksenopplæringen i ditt fylke slik at de kan gi deg veiledning på hvordan du skal gå frem. 

   Informasjon om de ulike kursmodellene finner du her!

         PRIS MODELL 1 - KR 14000 * PRIS MODELL 2 - KR 14000 * PRIS MODELL 4 - KR 9500

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

FINANSIERING

Her kan du søke finansiering for kursavgiften!  Les mer nedenfor hva vi tilbyr!

Skjermbilde 2020-09-02 kl. 11.55.35.png

SVEA Finans

I samarbeid med SVEA Finans tilbyr vi inntil rentefri nedbetaling over hele 6 måneder, med muligheter for å utvide nedbetalingstiden til 12 eller 24 måneder. (Ved lengre nedbetalingstid enn 6 måneder tilkommer renter).

Tilbudet om 6 måneders rentefri nedbetaling er et populært tilbud hos våre studenter, da det enklere gjør betaling av kursavgiften til oss. På denne måten slipper man å ha oppspart hele beløpet, og man kan så bruke deler av støtte fra Lånekassen når den kommer til å betale ned studiefinansieringen gjennom SVEA. 

For informasjon om dine finans og nedbetalingsmuligheter hos SVEA gå til SVEA Finans for å legge inn en søknad og se vilkår og betingelser ved å trykke på denne linken: SVEA FINANS Søk om finansiering her! eller via knappen nedenfor!

Eksempel på finansieringsløsninger: 

Skjermbilde 2020-09-02 kl. 13.26.57.png

Ta kontakt med oss på 913 86 678 om du har spørsmål! 

 

 

Skjermbilde 2020-09-06 kl. 19.56.17.png

Vi er godkjent som lærested RessursAkademiet av Lånekassen, så du kan søke Lånekassen om lån til Barne- og ungdomsarbeider VG2 Teori.

Finansiering - Oppmelding til eksamen! 

Søk lån Lånekassen! PrivatistWeb SVEA Finans

KURSETS FAGINNHOLD

1. Helsefremmende arbeid

I helsefremmede arbeid vil du oppdage at du til en hver tid vil ha en viktig rolle. Du vil møte barn og unge i ulike sammenhenger og situasjoner. Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres hos barn og unge, og om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår, samt temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag, trygg og sunn mat for barn og unges vekst og utvikling. 

Barn i lek
Samhandling voksen - barn 2shutterstock_196155035

2. Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Du vil også lære hvordan du som arbeidstaker kan samarbeide og kommunisere med barn og unge innenfor trygge rammer som ivaretar både deg selv, barna du har ansvar for og dine kollegaer.

3.Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Yrkesforståelse, rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg inngår i faget.

voksen og barn i sklia

Fagansvarlig lærer

Janne Tveit Stensrud og er kursutvikler, fagansvarlig og pedagogen i alle våre kurs. 

Er utdannet spesialpedagog og har lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Har tidligere undervist i videregående opplæring, underviser nå i fagskole og høyere utdanning. Har mastergrad i pedagogikk med spesialpedagogikk.

Det vektlegges høy faglig kvalitet i opplæringen, så du kan være trygg på at vi leverer når du kjøper kurs hos oss!

Har gode referanser og resultater!

Håper på et samarbeid med deg på veien mot dine mål!!

Skjermbilde 2020-01-04 kl. 14.43.39

Referanser

RessursAkademiet AS

“Student”

RessursAkademiet AS

“Student”

Janne er en lærer/veileder med mye god kunnskap og erfaring i det hun gjør, hun er oppmuntrende og gir alt og mer til å støtte sinne studenter hele veien. Hun er engasjert i jobben sin, bryr seg om hvert enkelt elev og er alltid klar til å hjelpe. Hun er alltid glad, positiv, å ser det gode i alle. For meg har Janne vært den beste lærer jeg har hatt noen gang.

RessursAkademiet AS

“Student”

RessursAkademiet AS

“ Student ”

En fantastisk god lærer og mentor. Sprudlende, genuin, snill, energisk, dyktig og engasjert er stikkord. Hun støttet og veiledet oss gjennom også når vi følte vi hadde møtt veggen. En lærer som virkelig bryr seg om studentene sine og strekker seg langt. Hun gir veldig gode tilbakemeldinger som er konkrete, direkte og ærlige og til stor hjelp. Det er alltid fokus på det positive og hun er raus med ros.

RessursAkademiet AS

“Student ”